همیار دیتالایف انجین

  • اخبار
  • آموزش ها
  • هک ها
  • ماژول ها
  • پلاگین ها

تمامی نسخه های دیتالایف انجین فارسی نسخه همیار

نسخه تاریخ آخرین آپدیت لینک دانلود
نسخه 14.0 (توصیه شده-آخرین نسخه) 30 بهمن 1398 دانلود
نسخه 13.3 10 آبان 1398 دانلود
نسخه 13.2 12 اسفند 1397 دانلود
نسخه 13.1 27 آبان 1397 دانلود
نسخه 13 6 خرداد 1397 دانلود
نسخه 12.1 29 دی 1396 دانلود
نسخه 12.0 14 آبان 1396 دانلود
نسخه 11.3 22 مرداد 1396 دانلود