همیار دیتالایف انجین

  • اخبار
  • آموزش ها
  • هک ها
  • ماژول ها
  • پلاگین ها

تمامی نسخه های دیتالایف انجین فارسی نسخه همیار

نسخه تاریخ آخرین آپدیت لینک دانلود
نسخه 14.2 (توصیه شده-آخرین نسخه) 24 فروردین 1400 دانلود
نسخه 14.1 22 شهریور 1399 دانلود
نسخه 14.0 30 بهمن 1398 دانلود
نسخه 13.3 10 آبان 1398 دانلود
نسخه 13.2 12 اسفند 1397 دانلود
نسخه 13.1 27 آبان 1397 دانلود
نسخه 13 6 خرداد 1397 دانلود
نسخه 12.1 29 دی 1396 دانلود
نسخه 12.0 14 آبان 1396 دانلود
نسخه 11.3 22 مرداد 1396 دانلود