تغییرات اعمال شده در قالب بین نسخه های 9.8 و 10 دیتالایف انجین فارسی
1. فایل addnews.tpl را ویرایش کرده و کد زیر را بیابید : ( و یا مشابه کد زیر)

    <tr>
      <td class="label">
        موضوع:<span class="impot">*</span>
      </td>
      <td>{category}</td>
    </tr>

بعد از کد بالا کد زیر را قرار دهید:

    <tr>
      <td class="label">&nbsp;</td>
      <td><a href="#" onclick="$('.addvote').toggle();return false;">اضافه کردن نظرسنجی</a></td>
    </tr>
    <tr class="addvote" style="display:none;" >
      <td class="label">عنوان:</td>
      <td><input type="text" name="vote_title" value="{votetitle}" maxlength="150" class="f_input" /></td>
    </tr>
    <tr class="addvote" style="display:none;" >
      <td class="label">سوال:</td>
      <td><input type="text" name="frage" value="{frage}" maxlength="150" class="f_input" /></td>
    </tr>
    <tr class="addvote" style="display:none;" >
      <td class="label">جواب:<br /><br />در هر خط، يک جواب وارد نمائيد</td>
      <td><textarea name="vote_body" rows="10" class="f_textarea" >{votebody}</textarea><br /><input type="checkbox" name="allow_m_vote" value="1" {allowmvote}> امکان انتخاب چندين گزينه برای رأی</td>
    </tr>نویسنده : Eh3an
نظرات ( نظرات ارسال شده : 0 )
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
نظرسنجی

 
تبلیغات
کافه اپل | سایت آیفون آیپاد آیپد مک | اخبار و آموزش اپل