<    «  مهر 1396  »    >
شیدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


انتشار دیتالایف انجین نسخه همیار (دور زدن کپی رایت)؟

لیست تغییرات قالب های دیتالایف

تغییرات اعمال شده در قالب بین نسخه های 9.4 و 9.5

1. تصویر /templates/Default/dleimages/no_image.jpg رو به قالب خودتون منتقل نمایید.
2. فایل های print.tpl و static_print.tpl به قالب خودتون منتقل نمایید.
3. فایل style/engine.css را ویرایش کرده و کدهای زیر را به انتهای آن منتقل نمایید:

/ * --- Backlight code in the tag [code] --- * /
pre code {
 display: block; padding: 0.5em;
 background: #f9fafa; 
 border: 1px solid #dce7e7;
 overflow:auto;
 white-space: pre;
}

pre .comment,
pre .template_comment,
pre .diff .header,
pre .doctype,
pre .lisp .string,
pre .javadoc {
 color: #93a1a1;
 font-style: italic;
}

pre .keyword,
pre .css .rule .keyword,
pre .winutils,
pre .jаvascript .title,
pre .method,
pre .addition,
pre .css .tag,
pre .lisp .title {
 color: #859900;
}

pre .number,
pre .command,
pre .string,
pre .tag .value,
pre .phpdoc,
pre .tex .formula,
pre .regexp,
pre .hexcolor {
 color: #2aa198;
}

pre .title,
pre .localvars,
pre .function .title,
pre .chunk,
pre .decorator,
pre .builtin,
pre .built_in,
pre .lisp .title,
pre .identifier,
pre .title .keymethods,
pre .id {
 color: #268bd2;
}

pre .tag .title,
pre .rules .property,
pre .django .tag .keyword {
 font-weight: bold;
}

pre .attribute,
pre .variable,
pre .instancevar,
pre .lisp .body,
pre .smalltalk .number,
pre .constant,
pre .class .title,
pre .parent,
pre .haskell .label {
 color: #b58900;
}

pre .preprocessor,
pre .pi,
pre .shebang,
pre .symbol,
pre .diff .change,
pre .special,
pre .keymethods,
pre .attr_selector,
pre .important,
pre .subst,
pre .cdata {
 color: #cb4b16;
}

pre .deletion {
 color: #dc322f;
}

pre .tex .formula {
 background: #eee8d5;
}
4.داخل پوشه ی قالب خودتان فایل .htaccess ساخته و در داخل آن کد زیر را قرار دهید :
Order allow,deny
Deny from all

<FilesMatch "\.(css)$|^$">
 Order deny,allow
 Allow from all
</FilesMatch>
5. فایل frame.css را داخل پوشه ی قالب خود ایجاد و محتوای زیر را قرار دهید :
html,body{
    height:100%;
    margin:0px;
    padding: 0px;
    background: none;
}
hr {
    color: #999;
    border: 0px none;
    border-top: dashed 1px #999;
    height: 1px;
}

input,
select,
textarea {
    outline:none;
}

form {
    margin:0px;
    padding: 0px;
}

table{
    border:0px;
}

table td{
    padding:0px;
    font-size: 11px;
    font-family: verdana;
}

a:active,
a:visited,
a:link {
    color: #4b719e;
    text-decoration:none;
    }

a:hover {
    color: #4b719e;
    text-decoration: underline;
    }

.navigation {
    color: #999898;
    font-size: 11px;
    font-family: tahoma;
}
.edit {
    border:1px solid #9E9E9E;
    color: #000000;
    font-size: 11px;
    font-family: Verdana; BACKGROUND-COLOR: #ffffff 
}
select {
    color: #000000;
    font-size: 11px;
    font-family: Verdana; 
    border:1px solid #9E9E9E;
}

textarea {
    border: #9E9E9E 1px solid;
    color: #000000;
    font-size: 11px;
    font-family: Verdana; 
    background-color: #ffffff 
}

#hintbox{ /*CSS for pop up hint box */
    position:absolute;
    top: 0;
    background-color: lightyellow;
    width: 150px; /*Default width of hint.*/ 
    padding: 3px;
    border:1px solid #787878;
    font:normal 11px Verdana;
    line-height:18px;
    z-index:100;
    border-right: 2px solid #787878;
    border-bottom: 2px solid #787878;
    visibility: hidden;
}

.hintanchor{ 
    padding-left: 8px;
}

.xprofile textarea {
    width: 100%; height:90px; font-family:verdana; font-size:11px; border:1px solid #9E9E9E;
}
.xprofile input {
    width:250px; height:18px; font-family:verdana; font-size:11px; border:1px solid #9E9E9E;
}

.bk {
    background:#fff url(images/fields.png) repeat-x;
}
6. فایل preview.css رو باز کرده و به انتهای آن کد زیر را اضافه نمایید :
/ * --- Backlight code in the tag [code] --- * /

pre code {
 display: block; padding: 0.5em;
 background: #f9fafa; 
 border: 1px solid #dce7e7;
 overflow:auto;
 white-space: pre;
}

pre .comment,
pre .template_comment,
pre .diff .header,
pre .doctype,
pre .lisp .string,
pre .javadoc {
 color: #93a1a1;
 font-style: italic;
}

pre .keyword,
pre .css .rule .keyword,
pre .winutils,
pre .jаvascript .title,
pre .method,
pre .addition,
pre .css .tag,
pre .lisp .title {
 color: #859900;
}

pre .number,
pre .command,
pre .string,
pre .tag .value,
pre .phpdoc,
pre .tex .formula,
pre .regexp,
pre .hexcolor {
 color: #2aa198;
}

pre .title,
pre .localvars,
pre .function .title,
pre .chunk,
pre .decorator,
pre .builtin,
pre .built_in,
pre .lisp .title,
pre .identifier,
pre .title .keymethods,
pre .id {
 color: #268bd2;
}

pre .tag .title,
pre .rules .property,
pre .django .tag .keyword {
 font-weight: bold;
}

pre .attribute,
pre .variable,
pre .instancevar,
pre .lisp .body,
pre .smalltalk .number,
pre .constant,
pre .class .title,
pre .parent,
pre .haskell .label {
 color: #b58900;
}

pre .preprocessor,
pre .pi,
pre .shebang,
pre .symbol,
pre .diff .change,
pre .special,
pre .keymethods,
pre .attr_selector,
pre .important,
pre .subst,
pre .cdata {
 color: #cb4b16;
}

pre .deletion {
 color: #dc322f;
}

pre .tex .formula {
 background: #eee8d5;
}
7. فایل profile_popup.tpl را ویرایش کرده و به دنبال کد زیر بگردید ( و یا کد مشابه ):
<li><span class="grey">تعداد مطالب:</span> {news_num} [ {news} ] [rss]<img src="{THEME}/images/rss.png" alt="rss" style="vertical-align: middle; margin-left: 5px;" />[/rss]</li>
<li><span class="grey">نظرات:</span> <b>{comm_num} [ {comments} ]</b></li>
و با کد زیر جایگزین نمایید :
<li><span class="grey">تعداد مطالب:</span> {news-num} [ {news} ] [rss]<img src="{THEME}/images/rss.png" alt="rss" style="vertical-align: middle; margin-left: 5px;" />[/rss]</li>
<li><span class="grey">نظرات:</span> <b>{comm-num} [ {comments} ]</b></li>
8. فایل userinfo.tpl رو ویرایش کرده و به دنبال کد زیر بگردید ( و یا کد مشابه ) :
<li><span class="grey">تعداد مطالب:</span> <b>{news_num}</b> [{news}][rss]<img src="{THEME}/images/rss.png" alt="rss" style="vertical-align: middle; margin-left: 5px;" />[/rss]</li>
<li><span class="grey">نظرات:</span> <b>{comm_num}</b> [{comments}]</li>
و با کد زیر جایگزین نمایید :
<li><span class="grey">تعداد مطالب:</span> <b>{news-num}</b> [{news}][rss]<img src="{THEME}/images/rss.png" alt="rss" style="vertical-align: middle; margin-left: 5px;" />[/rss]</li>
<li><span class="grey">نظرات:</span> <b>{comm-num}</b> [{comments}]</li>
موفق و موید باشید.

کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود