تغییرات اعمال شده در قالب بین نسخه های ۹.۴ و ۹.۵ دیتالایف انجین فارسی

1. تصویر /templates/Default/dleimages/no_image.jpg رو به قالب خودتون منتقل نمایید.
2. فایل های print.tpl و static_print.tpl به قالب خودتون منتقل نمایید.
3. فایل style/engine.css را ویرایش کرده و کدهای زیر را به انتهای آن منتقل نمایید:

/ * --- Backlight code in the tag [code] --- * /
pre code {
 display: block; padding: 0.5em;
 background: #f9fafa; 
 border: 1px solid #dce7e7;
 overflow:auto;
 white-space: pre;
}

pre .comment,
pre .template_comment,
pre .diff .header,
pre .doctype,
pre .lisp .string,
pre .javadoc {
 color: #93a1a1;
 font-style: italic;
}

pre .keyword,
pre .css .rule .keyword,
pre .winutils,
pre .jаvascript .title,
pre .method,
pre .addition,
pre .css .tag,
pre .lisp .title {
 color: #859900;
}

pre .number,
pre .command,
pre .string,
pre .tag .value,
pre .phpdoc,
pre .tex .formula,
pre .regexp,
pre .hexcolor {
 color: #2aa198;
}

pre .title,
pre .localvars,
pre .function .title,
pre .chunk,
pre .decorator,
pre .builtin,
pre .built_in,
pre .lisp .title,
pre .identifier,
pre .title .keymethods,
pre .id {
 color: #268bd2;
}

pre .tag .title,
pre .rules .property,
pre .django .tag .keyword {
 font-weight: bold;
}

pre .attribute,
pre .variable,
pre .instancevar,
pre .lisp .body,
pre .smalltalk .number,
pre .constant,
pre .class .title,
pre .parent,
pre .haskell .label {
 color: #b58900;
}

pre .preprocessor,
pre .pi,
pre .shebang,
pre .symbol,
pre .diff .change,
pre .special,
pre .keymethods,
pre .attr_selector,
pre .important,
pre .subst,
pre .cdata {
 color: #cb4b16;
}

pre .deletion {
 color: #dc322f;
}

pre .tex .formula {
 background: #eee8d5;
}

4.داخل پوشه ی قالب خودتان فایل .htaccess ساخته و در داخل آن کد زیر را قرار دهید :

Order allow,deny
Deny from all

<FilesMatch "\.(css)$|^$">
 Order deny,allow
 Allow from all
</FilesMatch>

5. فایل frame.css را داخل پوشه ی قالب خود ایجاد و محتوای زیر را قرار دهید :

html,body{
  height:100%;
  margin:0px;
  padding: 0px;
  background: none;
}
hr {
  color: #999;
  border: 0px none;
  border-top: dashed 1px #999;
  height: 1px;
}

input,
select,
textarea {
  outline:none;
}

form {
  margin:0px;
  padding: 0px;
}

table{
  border:0px;
}

table td{
  padding:0px;
  font-size: 11px;
  font-family: verdana;
}

a:active,
a:visited,
a:link {
  color: #4b719e;
  text-decoration:none;
  }

a:hover {
  color: #4b719e;
  text-decoration: underline;
  }

.navigation {
  color: #999898;
  font-size: 11px;
  font-family: tahoma;
}
.edit {
  border:1px solid #9E9E9E;
  color: #000000;
  font-size: 11px;
  font-family: Verdana; BACKGROUND-COLOR: #ffffff 
}
select {
  color: #000000;
  font-size: 11px;
  font-family: Verdana; 
  border:1px solid #9E9E9E;
}

textarea {
  border: #9E9E9E 1px solid;
  color: #000000;
  font-size: 11px;
  font-family: Verdana; 
  background-color: #ffffff 
}

#hintbox{ /*CSS for pop up hint box */
  position:absolute;
  top: 0;
  background-color: lightyellow;
  width: 150px; /*Default width of hint.*/ 
  padding: 3px;
  border:1px solid #787878;
  font:normal 11px Verdana;
  line-height:18px;
  z-index:100;
  border-right: 2px solid #787878;
  border-bottom: 2px solid #787878;
  visibility: hidden;
}

.hintanchor{ 
  padding-left: 8px;
}

.xprofile textarea {
  width: 100%; height:90px; font-family:verdana; font-size:11px; border:1px solid #9E9E9E;
}
.xprofile input {
  width:250px; height:18px; font-family:verdana; font-size:11px; border:1px solid #9E9E9E;
}

.bk {
  background:#fff url(images/fields.png) repeat-x;
}

6. فایل preview.css رو باز کرده و به انتهای آن کد زیر را اضافه نمایید :

/ * --- Backlight code in the tag [code] --- * /

pre code {
 display: block; padding: 0.5em;
 background: #f9fafa; 
 border: 1px solid #dce7e7;
 overflow:auto;
 white-space: pre;
}

pre .comment,
pre .template_comment,
pre .diff .header,
pre .doctype,
pre .lisp .string,
pre .javadoc {
 color: #93a1a1;
 font-style: italic;
}

pre .keyword,
pre .css .rule .keyword,
pre .winutils,
pre .jаvascript .title,
pre .method,
pre .addition,
pre .css .tag,
pre .lisp .title {
 color: #859900;
}

pre .number,
pre .command,
pre .string,
pre .tag .value,
pre .phpdoc,
pre .tex .formula,
pre .regexp,
pre .hexcolor {
 color: #2aa198;
}

pre .title,
pre .localvars,
pre .function .title,
pre .chunk,
pre .decorator,
pre .builtin,
pre .built_in,
pre .lisp .title,
pre .identifier,
pre .title .keymethods,
pre .id {
 color: #268bd2;
}

pre .tag .title,
pre .rules .property,
pre .django .tag .keyword {
 font-weight: bold;
}

pre .attribute,
pre .variable,
pre .instancevar,
pre .lisp .body,
pre .smalltalk .number,
pre .constant,
pre .class .title,
pre .parent,
pre .haskell .label {
 color: #b58900;
}

pre .preprocessor,
pre .pi,
pre .shebang,
pre .symbol,
pre .diff .change,
pre .special,
pre .keymethods,
pre .attr_selector,
pre .important,
pre .subst,
pre .cdata {
 color: #cb4b16;
}

pre .deletion {
 color: #dc322f;
}

pre .tex .formula {
 background: #eee8d5;
}

7. فایل profile_popup.tpl را ویرایش کرده و به دنبال کد زیر بگردید ( و یا کد مشابه ):

<li><span class="grey">تعداد مطالب:</span> {news_num} [ {news} ] [rss]<img src="{THEME}/images/rss.png" alt="rss" style="vertical-align: middle; margin-left: 5px;" />[/rss]</li>
<li><span class="grey">نظرات:</span> <b>{comm_num} [ {comments} ]</b></li>

و با کد زیر جایگزین نمایید :

<li><span class="grey">تعداد مطالب:</span> {news-num} [ {news} ] [rss]<img src="{THEME}/images/rss.png" alt="rss" style="vertical-align: middle; margin-left: 5px;" />[/rss]</li>
<li><span class="grey">نظرات:</span> <b>{comm-num} [ {comments} ]</b></li>

8. فایل userinfo.tpl رو ویرایش کرده و به دنبال کد زیر بگردید ( و یا کد مشابه ) :

<li><span class="grey">تعداد مطالب:</span> <b>{news_num}</b> [{news}][rss]<img src="{THEME}/images/rss.png" alt="rss" style="vertical-align: middle; margin-left: 5px;" />[/rss]</li>
<li><span class="grey">نظرات:</span> <b>{comm_num}</b> [{comments}]</li>

و با کد زیر جایگزین نمایید :

<li><span class="grey">تعداد مطالب:</span> <b>{news-num}</b> [{news}][rss]<img src="{THEME}/images/rss.png" alt="rss" style="vertical-align: middle; margin-left: 5px;" />[/rss]</li>
<li><span class="grey">نظرات:</span> <b>{comm-num}</b> [{comments}]</li>

موفق و موید باشید.


در صورت نیاز به نصب، راه اندازی و راهنمایی در مورد دیتالایف انجین فارسی و یا هر مشکلی در این زمینه از طریق ارسال تیکت پشتیبانی اقدام نمایید.
همچنین جهت حمایت مالی تیم همیار می توانید از آدرس Donate استفاده نمایید.


نویسنده : Eh3an
نظرات ( نظرات ارسال شده : 0 )
ارسال نظر
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
نماد اعتماد و ساماندهی
logo-samandehi
پیگیری پشتیبانی
سامانه هوشمند بهبود سئو سایت و کاهش رتبه Alexa

فروشگاه همیار دیتالایف انجین فارسی
نظرسنجی

 
تبلیغات
اپراتک | اپل و بیشتر از اپل | اخبار اپل آموزش اپل معرفی دانلود بازی و نرم افزار برای آیفون آیپد iOS