تغییرات اعمال شده در قالب بین نسخه های 10.3 و 10.4

1. تصاویر images/like.png ، images/ratingplus.png ، images/ratingminus.png که در زیر در اختیار شما قرار گرفته است را دانلود و به قالب خودتان انتخاب نمایید.
دانلود dle10_4-images.zip - تعداد دانلود : 52. داخل قالب خودتان فایلی به نام rss.tpl ایجاد کرده و محتوای زیر را داخلش قرار دهید :
[shortrss]<item>
<title>{title}</title>
<guid isPermaLink="true">{rsslink}</guid>
<link>{rsslink}</link>
<description>{short-story}</description>
<category>{category}</category>
<dc:creator>{rssauthor}</dc:creator>
<pubDate>{rssdate}</pubDate>
</item>[/shortrss]
[fullrss]<item>
<title>{title}</title>
<guid isPermaLink="true">{rsslink}</guid>
<link>{rsslink}</link>
<description><![CDATA[{short-story}]]></description>
<category><![CDATA[{category}]]></category>
<dc:creator>{rssauthor}</dc:creator>
<pubDate>{rssdate}</pubDate>
</item>[/fullrss]
[yandexrss]<item>
<title>{title}</title>
<link>{rsslink}</link>
<description>{short-story}</description>
<category>{category}</category>{images}
<pubDate>{rssdate}</pubDate>
<yandex:full-text>{full-story}</yandex:full-text>
</item>[/yandexrss]

3. فایل style/engine.css را ویرایش نمایید و در انتهای آن کدهای زیر را وارد نمایید :
.ratingzero {
 color: #6c838e;
}

.ratingtypeplusminus {
 padding: 0px 5px;
}

.ratingtypeplus {
 color: #6c838e;
 padding: 0px 0px 0px 5px;
}

.ratingplus {
 color: green;
}

.ratingminus {
 color: red;
}

4. فایل style/styles.css را ویرایش نمایید و در انتهای آن کدهای زیر را وارد کنید :
.ratebox2 {
 float: right;
}

.ratebox3 {
 float: right;
}

.ratebox ul, .ratebox ul li {
 float: left;
}

.ratebox2 ul, .ratebox2 ul li {
 float: left;
}

.ratebox3 ul, .ratebox3 ul li {
 float: left;
}

5. فایل comments.tpl را ویرایش نموده و در قسمتی که می خواهید امتیاز دهی نمایش داده شود کدهای زیر را قرار دهید :
[rating]
  [rating-type-1]<div class="ratebox"><div class="rate">{rating}</div></div>[/rating-type-1]
  [rating-type-2]<div class="ratebox2">
  <ul class="reset">
   <li>[rating-plus]<img src="{THEME}/images/like.png" title="Нравится" alt="Нравится" style="width:14px;" />[/rating-plus]</li>
   <li>{rating}</li>
  </ul></div>[/rating-type-2]
  [rating-type-3]<div class="ratebox3">
  <ul class="reset">
   <li>[rating-minus]<img src="{THEME}/images/ratingminus.png" title="امتیاز منفی" alt="امتیاز منفی" style="width:14px;" />[/rating-minus]</li>
   <li>{rating}</li>
   <li>[rating-plus]<img src="{THEME}/images/ratingplus.png" title="امتیاز مثبت" alt="امتیاز مثبت" style="width:14px;" />[/rating-plus]</li>
  </ul>
  </div>[/rating-type-3]
[/rating]

6. فایل fullstory.tpl را ویرایش نمایید و کد زیر را بیابید :
[rating]<div class="ratebox"><div class="rate">{rating}</div></div>[/rating]
با کد زیر جایگزین نمایید : 
[rating]
 [rating-type-1]<div class="ratebox"><div class="rate">{rating}</div></div>[/rating-type-1]
 [rating-type-2]<div class="ratebox2">
   <ul class="reset">
   <li>[rating-plus]<img src="{THEME}/images/like.png" title="Нравится" alt="Нравится" style="width:14px;" />[/rating-plus]</li>
   <li>{rating}</li>
   </ul></div>[/rating-type-2]
 [rating-type-3]<div class="ratebox3">
   <ul class="reset">
    <li>[rating-minus]<img src="{THEME}/images/ratingminus.png" title="امتیاز منفی" alt="امتیاز منفی" style="width:14px;" />[/rating-minus]</li>
    <li>{rating}</li>
    <li>[rating-plus]<img src="{THEME}/images/ratingplus.png" title="امتیاز مثبت" alt="امتیاز مثبت" style="width:14px;" />[/rating-plus]</li>
   </ul>
   </div>[/rating-type-3]
[/rating]

7. فایل searchresult.tpl را ویرایش نمایید و کد زیر را بیابید :
[rating]<div class="ratebox"><div class="rate">{rating}</div></div>[/rating]
با کد زیر جایگزین نمایید :
[rating]
 [rating-type-1]<div class="ratebox"><div class="rate">{rating}</div></div>[/rating-type-1]
 [rating-type-2]<div class="ratebox2">
   <ul class="reset">
   <li>[rating-plus]<img src="{THEME}/images/like.png" title="Нравится" alt="Нравится" style="width:14px;" />[/rating-plus]</li>
   <li>{rating}</li>
   </ul></div>[/rating-type-2]
 [rating-type-3]<div class="ratebox3">
   <ul class="reset">
    <li>[rating-minus]<img src="{THEME}/images/ratingminus.png" title="امتیاز منفی" alt="امتیاز منفی" style="width:14px;" />[/rating-minus]</li>
    <li>{rating}</li>
    <li>[rating-plus]<img src="{THEME}/images/ratingplus.png" title="امتیاز مثبت" alt="امتیاز مثبت" style="width:14px;" />[/rating-plus]</li>
   </ul>
   </div>[/rating-type-3]
[/rating]

8. فایل shortstory.tpl را ویرایش کرده و کد زیر را بیابید :
[rating]<div class="ratebox"><div class="rate">{rating}</div></div>[/rating]
با کد زیر جایگزین نمایید :
[rating]
 [rating-type-1]<div class="ratebox"><div class="rate">{rating}</div></div>[/rating-type-1]
 [rating-type-2]<div class="ratebox2">
   <ul class="reset">
   <li>[rating-plus]<img src="{THEME}/images/like.png" title="Нравится" alt="Нравится" style="width:14px;" />[/rating-plus]</li>
   <li>{rating}</li>
   </ul></div>[/rating-type-2]
 [rating-type-3]<div class="ratebox3">
   <ul class="reset">
    <li>[rating-minus]<img src="{THEME}/images/ratingminus.png" title="امتیاز منفی" alt="امتیاز منفی" style="width:14px;" />[/rating-minus]</li>
    <li>{rating}</li>
    <li>[rating-plus]<img src="{THEME}/images/ratingplus.png" title="امتیاز مثبت" alt="امتیاز مثبت" style="width:14px;" />[/rating-plus]</li>
   </ul>
   </div>[/rating-type-3]
[/rating]

9. فایل userinfo.tpl را ویرایش نموده و کد زیر را بیابید :
<div class="ratebox"><div class="rate">{rate}</div><span>Рейтинг:</span></div>
با کد زیر جایگزین نمایید :
[rating-type-1]<div class="ratebox"><div class="rate">{rate}</div><span>امتیاز:</span></div>[/rating-type-1]
[rating-type-2]<div class="ratebox2"><span>امتیاز:</span> {rate}</div>[/rating-type-2]
[rating-type-3]<div class="ratebox2"><span>امتیاز:</span> {rate}<span></div>[/rating-type-3]


در صورت نیاز به نصب، راه اندازی و راهنمایی در مورد دیتالایف انجین فارسی و یا هر مشکلی در این زمینه از طریق ارسال تیکت پشتیبانی اقدام نمایید.
همچنین جهت حمایت مالی تیم همیار می توانید از آدرس Donate استفاده نمایید.


نویسنده : Eh3an
نظرات ( نظرات ارسال شده : 0 )
ارسال نظر
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
نماد اعتماد و ساماندهی
logo-samandehi
پیگیری پشتیبانی
سامانه هوشمند بهبود سئو سایت و کاهش رتبه Alexa

فروشگاه همیار دیتالایف انجین فارسی
نظرسنجی

 
تبلیغات
اپراتک | اپل و بیشتر از اپل | اخبار اپل آموزش اپل معرفی دانلود بازی و نرم افزار برای آیفون آیپد iOS